FSC hout

De ‘Forest Stewardship Council’ (FSC) heeft een systeem uitgewerkt dat de consument in staat stelt om hout en houtproducten afkomstig uit goed beheerde bossen te herkennen. Dit systeem zet eigenaren aan om hun bos op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier te beheren.

De principes van de FSC houden rekening met:
• het milieu
• de inheemse bevolking
• de arbeidsrechten
• de economische haalbaarheid