Meer natuur in je tuin

Dille & Kamille en natuur, dat hoort bij elkaar vinden wij. Al zolang als we bestaan, is de natuur onze inspiratiebron. We houden van de prachtige natuurlijke materialen en al onze winkels beginnen met een stoep vol planten – je komt binnen met een tuintje.
We dragen de natuur een warm hart toe maar we maken ons ook zorgen: door o.a. grootschalige landbouw en bebouwing blijft er steeds minder 'wilde' ruimte over in ons drukbevolkte land. Veel soorten vogels en insecten hebben het moeilijk. Toch kunnen we allemaal zelf iets doen om de natuur een handje te helpen: tover je tuin of zelfs stadsbalkonnetje om in een groene oase! Wij helpen je er graag bij.

Maak van je tuin een mini-natuurgebied 

Met onze tips maak je je tuin – ook al is die maar heel klein – aantrekkelijk voor vogels, vlinders en bijen, padden en kikkers, egels en andere beestjes. Goed voor de natuur en wij genieten volop mee. En ook je tuin heeft er baat bij, want vogels en andere tuinbewoners ruimen ook schadelijke slakjes etc. op.

De soortenrijkdom in je tuin hangt natuurlijk ook af van de omgeving. Een tuin die grenst aan een park krijgt meer bezoek dan een terrasje in een nieuwbouwwijk. Maar zelfs een bloemrijk 'stoeptuintje' naast je voordeur kan al heel veel moois opleveren!

Onze tips

• Kies voor groen! Planten, bomen en struiken dus, en zo min mogelijk voor 'stenen'. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor ons. Met een groene tuin help je mee om de opwarming van de aarde te vertragen. Het is ook lekker koel in de zomer én beter voor het afvoeren van overtollig regenwater. 
• Elk dier heeft beschutting, nestgelegenheid, voedsel en water nodig. Creëer dat dus in je tuin. Met een flinke struik bijvoorbeeld: daar kunnen vogels een nest in bouwen. Een struik met bessen is nog beter, die zorgen in de herfst voor voedsel. 
• Vlinders, hommels en bijen voeden zich met nectar uit bloemen en bloeiende struiken. Zorg van het vroege voorjaar tot laat in de herfst voor nectar-rijke bloeiers, zoals krokussen, tijm, lavendel, koninginnekruid, een vlinderstruik en klimop. Ons speciale bijen- en vlindermengsel groeit uit tot een bloeiend nectar-restaurant! Lees hier onze tips voor meer vlinders in je tuin.

• Vlinders, hommels en bijen houden van 'enkele' bloemen (dus niet met een gevuld hart), daar kunnen ze goed bij de nectar. Probeer eens enkelbloemige Dahlia's en Cosmea's.
• Zorg voor water in je tuin. Zelfs een klein vijvertje trekt al libellen en kikkers aan, of wordt een drukbezocht vogelbad. Te weinig ruimte? Een flinke teil, gevuld met waterplanten, kan ook. 
• Ons bijenhuisje biedt een nestplek aan wilde bijen, in een vlinderhuis kunnen vlinders overwinteren of schuilen voor slecht weer.  
• Nestkastjes lokken vogels naar je tuin om te broeden. In de winter help je vogels met extra voedsel. Bij ons vind je veel verschillende soorten nestkasten en vogelvoer. Kijk hier voor onze tips voor een echte vogeltuin
• Kies liever voor een – liefst groenblijvende – heg i.p.v. voor een schutting. Een heg is de perfecte schuilplaats voor vogels en insecten. Egeltjes kunnen via heggen van tuin naar tuin lopen, terwijl een schutting die doorgang juist afsluit. Heb je toch een schutting? Zorg dan voor wat 'poortjes' aan de onderkant en laat er bv. klimop of kamperfoelie over groeien.

Vinken

En vooral: tuinier niet te 'netjes'!

• Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen zoals slakkenkorrels of onkruidverdelgers. Vogels, egels en andere insecteneters ruimen een hoop 'plaagbeestjes' voor je op. 
• Laat afgevallen blad in de herfst tussen de planten liggen. Het beschermt ze niet alleen tegen vorst, vogels en andere dieren vinden er 's winters voedsel tussen.
• Heb je plek voor een composthoop? Mooi, dat is een feest voor wormen en insecten. En daar komen weer vogels, padden en egeltjes op af.
• Een hoop takken of snoeiafval in een rustig hoekje van de tuin is een ideale overwinterplek voor egels of padden. Zet daar bv. onze egelmand of het paddenhuisje neer. In een stapel stenen of oude dakpannen kunnen egels, kikkers, hommels en kleine vogels zich verstoppen. 
• Laat wat 'onkruid' staan! Een vergeten stukje met brandnetels is een kraamkamer voor rupsen. En daar komen weer prachtige vlinders uit.
• Wees in de herfst niet te rigoureus met de snoeischaar: laat afgestorven blad en stengels zitten als overwinterplek voor insecten. Ook fijn voor hongerige vogels.

Meer weten? Tips voor een tuin vol vogels vind je op www.vogelbescherming.be.
Natuurpunt heeft heel veel tips voor een echte vlindertuin.

Egelmand
Nestkast voor roodborstjes
Padden-/kikkerhuis
Bijenhuis