Help mee de vlinders te beschermen!

Bij Dille & Kamille geloven we in een wereld waar mens en natuur in harmonie met elkaar leven. Daarom steunen we graag bijzondere projecten en willen we, samen met jou, Natuurpunt helpen om het Gentiaanblauwtje te beschermen!  

Red het Gentiaanblauwtje 

Het aantal vlinders in België neemt sterk af. Zo ook het kwetsbare Gentiaanblauwtje, een bedreigde soort waar gelukkig al sinds een flink aantal jaar een beschermingsplan voor is.  

Het Gentiaanblauwtje is, op nog maar enkele plekken, te vinden in vochtige heidegebieden. Dit zeldzame vlindertje heeft de klokjesgentiaan en steekmieren nodig om te leven. Door verzuring, verdroging en vermesting van de heidegebieden verdwijnt de klokjesgentiaan, en heeft het Gentiaanblauwtje het moeilijk. Natuurpunt helpt dit blauw-grijze vlindertje door ruimte aan deze planten te bieden en het maaibeleid in het leefgebied van het Gentiaanblauwtje aan te passen. 

Leuk weetje 

Het gentiaanblauwtje dankt zijn naam aan zijn bijzondere relatie met de klokjesgentiaan. Op de bloemknoppen van deze plant zet het vrouwtje haar eitjes af. De rupsen eten zich vanuit het eitje direct de bloem in en voeden zich met de zachte delen.  

Na 10 dagen volgt er een bijzondere stap: de rupsjes laten zich op de grond vallen en wachten tot een bossteekmier of een moerassteekmier ze meenemen naar hun nest. Dankzij listige vermomming met geur en geluid worden de rupsen behandeld als een mierenlarve. In het mierennest voedt de rups zich met mierenlarven en verpopt zich het volgend voorjaar in dit nest.  

Nadat de volwassen vlinder uit de pop is gekropen moet hij zo snel mogelijk het mierennest verlaten, voordat de mieren het bedrog ontdekken en de indringer alsnog aanvallen. Daarom doen ze dat vroeg in de ochtend, voordat de mieren actief worden. De vlinder klimt in een takje of grasspriet en pompt daar zijn vleugels pas op. De volwassen dieren zoeken elkaar op voor de paring en zo begint in juli de cyclus vervolgens weer opnieuw. 

(bron: www.staatsbosbeheer.nl) 

 

Steun Natuurpunt 

Van elk verkocht zakje zadenmengsel ‘Bloemen voor vlinders’ doneren wij €1 aan Natuurpunt voor hun werk bij het beschermen en verbeteren van het leefgebied van het Gentiaanblauwtje.  

Bloemen zijn van levensbelang voor vlinders, maar ook voor bijen en andere insecten. Ze eten de nectar en verspreiden het stuifmeel. Met de aankoop van een zakje zadenmengsel steun je niet alleen het Gentiaanblauwtje, maar maak je ook de vlinders, bijen en insecten in je eigen tuin blij. Zaai dit mengsel op diverse plaatsten in je tuin en geniet van de bloemen én hun bezoekers!