Disclaimer

Dille & Kamille heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Dille & Kamille kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Dille & Kamille sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Dille & Kamille behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen ten aanzien van de informatie op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Dille & Kamille is niet aansprakelijk in geval gebruikers misbruik maken van de informatie op de website. De inhoud van de website, de producten en de diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun leverbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.