Auteursrecht

Dille & Kamille is trots op het sterke merk dat gedurende meer dan 35 jaar is opgebouwd. Daarom zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam Dille & Kamille, het logo en alle woord en beeldmerken op deze website.  Dille & Kamille staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

 

Iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Dille & Kamille, verzoeken wij vooraf contact op te nemen met ons. Dille & Kamille zal een zorgvuldige afweging maken of - gegeven de aanvraag en de situatie - toestemming wordt verleend. Indien zonder toestemming van Dille & Kamille door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Dille & Kamile, zal Dille & Kamille zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.


 

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website door onze bezoekers en voor het doen van aankopen in onze webwinkel door onze klanten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dille & Kamille is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 

 

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met ons: 

Telefoonnummer vanuit Nederland: +(31) (0)79/363 41 50
Telefoonnummer vanuit België: +(32) (0) 3/226 26 62
E-mailadres: info@dille-kamille.com 

Dille & Kamille (Nederland) B.V.
Stromarkt 37
1012 SW Amsterdam
Nederland

KvK-nummer: 29029858

BTW-identificatienummer: NL005574237B01